48-Aves-Icon-Set-Free-AI-PSD

48 Aves Icon Set Free AI PSD

A 48 icon set that comes as a bonus in my UI kit called Aves. Enjoy!
Aves UI kit: http://crtv.mk/iixQ?u=Erigon

Author : Erigon

Size : 185 KB